Accessibility.SkipToMainContent

Eerlijke behandeling en criminalisering

Ongevallen komen voor in elke branche, maar als het eenmaal zo ver is gekomen, behandelt geen enkele andere branche zijn arbeiders als criminelen.

Echter, bij maritieme ongevallen wordt er vaak geïmpliceerd dat zeevarenden en binnenvaartpersoneel op een of andere manier uit waren op een aanvaring, letsel of het laten lekken van vloeistoffen.

Ondanks de internationale afhankelijkheid van de maritieme bedrijfstak komt deze vaak nauwelijks aan de orde in de media, in de politiek of bij het publiek, totdat er een groot incident is.

Wanneer er zich een incident voordoet, met name wanneer er sprake is van doden en gewonden onder de passagiers, of vervuiling, is de publieke opinie vaak ernstig geschokt en klinkt de roep om iemand persoonlijk aansprakelijk te stellen, kapiteins en hogere officieren meestal voorop.

De Nautilus International Federation neemthet voortouw bij campagnes om ervoor te zorgen dat zeevarenden eerlijk worden behandeld na dergelijke incidenten en niet als zondebok worden bestempeld. Steun de criminaliseringcampagne van Nautilus door onze vertrouwelijke enquête in te vullen en uw mening te geven over het criminaliseringsprobleem.

Zelfregulering

Nautilus vindt dat de maritieme bedrijfstak op dezelfde manier als de aan land gestationeerde beroepen moet werken. In veel andere bedrijfstakken bestaat er zelfregulering voor het aanspreken van personen die zijn betrokken bij ongevallen in een beroepsomgeving.

Als bijvoorbeeld in de medische wereld een patiënt overlijdt als gevolg van een medische fout, worden artsen niet standaard vervolgd voor doodslag en achter de tralies gezet; zij verschijnen voor een tuchtcollege en hun praktijkvergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat ze nalatig hebben gehandeld.

Lokale en internationale wetgeving

De maritieme bedrijfstak opereert internationaal en incidenten kunnen overal ter wereld gebeuren. Zeevarenden krijgen geen informatie over lokale en internationale wetgeving voor de gebieden die ze doorkruisen, om te voorkomen dat ze bij het betreden van buitenlandse territoriale wateren en havens hierop inbreuk maken.

Het rapport van Nautilus over criminalisering van de zeevarende bevat de resultaten van een in 2010 uitgevoerd onderzoek onder leden alsook advies en richtlijnen voor leden over hoe zij met criminalisering en onderzoeken van incidenten moeten omgaan.

Nautilus heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de gezamenlijke richtlijnen van de International Maritime Organisation (IMO) en de International Labour Organisation (ILO) voor rechtvaardige behandeling van zeevarenden in geval van een maritiem ongeval en streeft na dat deze richtlijnen door alle landen worden aangenomen en geïmplementeerd.

Wat voor hulp is er voor mij als ik juridische problemen heb?

De scheepvaart is een internationale bedrijfstak en als u betrokken bent bij een incident, is de kans groot dat u zich niet in uw eigen land bevindt. Daarom kunnen Nautilus-leden zich kosteloos laten bijstaan door zeerechtadvocaten in de hele wereld. Deze advocaten staan onze leden te allen tijde zonder kosten voor de persoon zelf bij.

Ook is er onze Nautilus-hulplijn, die u dag en nacht bijstand kan bieden.

Nautilus is onderdeel van het Joint Assistance and Support Network (JASON) met andere vakbonden van de Nautilus Federatie. Krachtens dit programma kunt u van deze vakbonden bijstand krijgen als u in een land waarin een van deze vakbonden gevestigd is, of in de relevante territoriale wateren, of op een van hun nationale schepen, in moeilijkheden verkeert. Informatie over hoe JASON u kan helpen en hoe u toegang tot deze service krijgt, is beschikbaar op de website van de Nautilus Federatie.

Neem als u bent betrokken bij een incident waar ook ter wereld altijd contact op met de vakbond zodra dat mogelijk is, en voordat u een verklaring aflegt bij een onderzoekende autoriteit.

Wat kan ik doen aan criminalisering om een eerlijke behandeling voor zeevarenden te waarborgen?

Omdat de criminalisering van zeevarenden een internationaal probleem is, werkt Nautilus International met 21 andere vakbonden samen in de Nautilus Federation om actie te ondernemen tegen de onrechtvaardige behandeling van maritieme professionals.

De Nautilus Federation werkt al aan onrechtvaardige behandeling voor maritieme professionals via het Joint Assistance & Support Network (JASON), wat als doel heeft om het recht van leden op eerlijke behandeling na incidenten te waarborgen.

De campagne voor een eerlijke behandeling wil bekijken wat er veranderd is sinds het onderzoek uit 2010. Ook wil de campagne kijken of er betere manieren zijn waarop leden kunnen worden geïnformeerd over hun rechten, waar ter wereld ze zich ook bevinden.

Nautilus lobbyt bij de Britse, Nederlandse en Zwitserse overheid en de EU om te voorkomen dat wetgeving voor zeevarenden het risico van criminalisering vergroot. Alle leden moeten contact opnemen met hun verkozen vertegenwoordigers om hun stem aan de campagne toe te voegen.

Leden kunnen hun werkgevers ook vragen om hun werknemers te voorzien van alle benodigde informatie over de gebieden die zij doorkruisen – en Nautilus zal u daarbij helpen.

Word vandaag nog lid van Nautilus