Accessibility.SkipToMainContent

Juridisch

Bij problemen staat Nautilus voor u klaar, waar u ook bent. De vakbond biedt een scala aan specialistische diensten om onze leden bij te staan bij werkgerelateerde problemen.

Bij problemen staat Nautilus voor u klaar, waar u ook bent. 

Problemen op de werkplek

Heeft u problemen op uw werk dan kunt u hiervoor van Nautilus bijstand krijgen. Heeft u geen of te weinig loon ontvangen, heeft u een arbeidsconflict of bent u ontslagen? Nautilus staat u bij en probeert een oplossing te vinden met uw werkgever voor het probleem. Lukt dat niet dan staat Nautilus u bij in een gerechtelijke procedure bij het UWV of bij de rechter. Ook in hoger beroep.

Nautilus betaalt de juridische kosten van arbeidsclaims van leden die tenminste een slagingskans van 51% hebben, zodat leden zich geen zorgen hoeven te maken over de juridische kosten.

Wordt uw WW uitkering afgewezen? Of vindt u bijvoorbeeld dat u recht heeft op een hogere WIA uitkering? Wij maken voor u bezwaar en gaan zo nodig in beroep bij de rechtbank of in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Wij adviseren onze leden om bij elk arbeidsgeschil en beslissing van het UWV, waar u het niet mee eens bent, om in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de vakbond omdat er strikte tijdslimieten/termijnen gelden voor het indienen van vorderingen, bezwaarschriften en beroepschriften.

Een beroep op de nietigheid van een ontslag moet bijvoorbeeld middels een verzoekschrift binnen 2 maanden zijn ingediend bij de rechtbank. En in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV geldt over het algemeen een bezwaar/beroepstermijn van 6 weken. Wacht niet tot het einde van de termijn: er moet voldoende tijd zijn voor ons om uw verzoekschrift en bezwaar/beroepschrift op te stellen. Dus hoe sneller u de vakbond op de hoogte stelt, hoe kleiner de kans dat uw claim buiten de indieningsperiode zal vallen.

Betrokkenheid bij maritieme incidenten

Was u betrokken bij een ongeval of incident op zee, dan adviseren wij u dringend om contact met de vakbond op te nemen voordat u een verklaring bij de autoriteiten aflegt.

Wij begeleiden u ook in tuchtrechtelijke procedures bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart en bij het aanvechten van strafrechtelijke boetes, die u in de uitvoering van uw maritieme werk hebt ontvangen.

Letselschadeclaims

Nautilus ondersteunt leden die letselschade hebben opgelopen op het werk of die vermoeden dat zij risico lopen op een bedrijfstakgerelateerde ziekte (zoals asbestgerelateerde aandoeningen en gehoorbeschadiging) met juridische bijstand van een gespecialiseerde letselchade advocaat.
De vakbond ondersteunt letselschadeclaims met een slagingskans van ten minste 51%.

Neem direct contact met Nautilus op als u denkt dat u een claim kunt indienen, want er gelden tijdsrestricties/termijnen. In Nederland moeten claims in de meeste gevallen worden ingediend binnen vijf jaar na het ongeval/openbaring van de ziekte. 

Log in op Mijn Nautilus voor informatie over hoe u gebruik kunt maken van juridische ondersteuning van Nautilus.

Word vandaag nog lid van Nautilus