Accessibility.SkipToMainContent
Educatie en training

Autonoom file varen op de Noordzee in 2050

29 maart 2019

Nieuwe steden op drijvende eilanden, aanpalend aan windparken.
Oesterbanken. Aangepaste vaarroutes. Drukbevaren, met vooral autonoom en semi autonoom varende schepen.

Boven water en deels ook onderwater

In een volgepakt LantarenVenster in Rotterdam kregen 20 februari
jongstleden honderden maritieme studenten van de Technische Universiteit
Delft, KIWI ingenieurs, MARIN medewerkers,scheepsbouwers,maritieme
docenten en tal van andere genodigden een dynamisch en innovatief
toekomstbeeld voorgeschoteld.

Lustrum Symposium 'William Froude'

Zij waren samen gekomen op het Lustrum Symposium van het Scheepbouwkundig Gezelschap ‘William Froude’. Met als titel 'Looking Back From 2050' waande men zich daadwerkelijk al in 2050.

Tal van gerenommeerde sprekers als onder meer Klaas Visser (TU Delft) , Wieger Duursema (Wagenborg) , Leen Paape (Nyenrode Business University), Jan van Kessel (Blue21), Han Lindeboom (NIOZ), Maarten Clingebould (Emeritus Professor Maritiem Recht, Leiden) en Olaf Waals (MARIN), voerden het woord. De zaal respondeerde live en via interactieve vragen op de Mentimeter. Ook was er een innovatiemarkt met nieuwe technologieën. De Telegraph was er ook bij.

CO2 reductie bij Egbert Wagenborg

Zo stelde Wagenborg's Fleet development engineer Wieger Duursema dat
Wagenborg de komende jaren meer gebruik zal gaan maken van meerdere
soorten van alternatieve energie voor zijn schepen.

Dit ook om de gewenste CO2 reductie te realiseren. Hij gaf aan dat het in 2017 in de vaart genomen nieuwste schip van Wagenborg, de Egbert Wagenborg, winnaar van de KVNR Shipping Award, bewust met de brug voorop was gebouwd.

En dat er getracht is het schip zo licht mogelijk te maken. Ook autonoom varen in 2050 behoort volgens Duursema beslist tot de mogelijkheden.

Veerboten varend op batterijen

Voormalig Young Maritime Representative Peter Paul van Voorst toonde de
zaal via zijn SKOONboxen de mogelijkheden van energiegebruik via 'shared
batteries'. 'Een kansrijke sector hiervoor is vooral de ferry-sector', aldus Van Voorst.

Het binnenvaartschip M.S. Borelli wordt één van de eerste gebruikers.
Niels de Vries (C-Job) wees daarnaast op de vele mogelijkheden van
Ammonia als energiebron.

Veerboten kunnen vrij eenvoudig op batterijen gaan varen

Van shareholder- naar stakeholder centric

Nyenrode professor Leen Papen gaf aan dat we aan de vooravond van een
'paradigma-shift' staan. In de wetenschaps¡loso¡e duidt paradigma op het
stelsel van modellen en theorieën dat,binnen een gegeven wetenschappelijke
discipline,het denkkader vormt van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd
en beschreven wordt.

Papen 'Je moet je afvragen of je huidige paradigma nog wel klopt. Zo zullen we bijvoorbeeld het huidige "shareholder centricmodel" moeten vervangen voor een "stakeholder centric model", willen we de door de verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development doelen' gaan realiseren voor 11 miljard mensen in 2050.

Drijvende havens, luchthavens en steden

MARIN’s manager offshore Olaf Waals nam de aanwezigen mee naar een tijd van toenenemende zeespiegelrijzing, overbevolkte steden en een toenemend
aantal activiteiten op zee .

'Drijvende havens en steden zijn een innovatief alternatief dat goed aansluit bij onze Nederlandse maritieme traditie', stelde hij. En ook: 'Drijvende mega-eilanden bieden toekomstbestendige werk- en leefruimte op zee voor:

  • ontwikkelen, opwekken, opslaan en onderhouden van duurzame energie op zee (offshore wind, getijdenenergie, golfenergie,drijvende zonnepanelen);
  • op- en overslag voor de kust in gebieden met weinig infrastructuur
  • kweken van voedsel, zoals zeewier en vis
  • wonen en recreëren dicht bij het water

Al in 2030 kunnen we wellicht al een Enerseahub eiland ontwikkelen, deels
drijvend, deels opgespoten, inclusief haven en luchthaven erbij.'

Met de vertoning van een spetterende nieuwe MARIN video nam hij de aanwezigen tenslotte mee in een nieuwe maritieme wereld richting 2050.

Zeer geslaagde lustrumdag

William Froude secretaris Vino Peeten liep tevreden rond aan het eind van
deze boeiende dag. 'Wij als organisatie wilden vandaag de verschillende
facetten van de maritieme sector samenbrengen om het gesprek over de
maritieme toekomst onder de aandacht te brengen en de samenwerking te
bevorderen. Hiervoor werkten we ook uitgebreid samen met KIVI MarTec. Aan
de vele reacties van de aanwezigen te horen, kunnen we spreken van een
zeer geslaagde dag!'

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus