Accessibility.SkipToMainContent
Nautilus staat voor u klaar

Wel of niet volledig arbeidsongeschikt?

6 maart 2020

Alweer 2 jaar geleden kwam ons lid naar ons toe met het verzoek aan ons om bezwaar te maken tegen een beslissing van het UWV, waarin aan hem een WGA uitkering werd toegekend: een uitkering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ons lid was van mening dat hij met zijn klachten recht zou hebben op een IVA uitkering: de uitkering voor mensen, die volledig arbeidsongeschikt zijn. Hij was van mening dat hij geen werkzaamheden meer kon verrichten. Een lange strijd volgde…

Viskratten sjouwen

Ons lid had al op jeugdige leeftijd viskratten gesjouwd en was altijd zwaar werk blijven verrichten. Hij had inmiddels ernstige rugklachten uitstralend naar nek en benen. Er was sprake van slijtage van de tussenwervels. Verklaringen van medische specialisten gaven dat aan. Hij moet inmiddels elke dag, na even gelopen te hebben of na een activiteit, gaan liggen en het zitten voortdurend afwisselen met kort lopen of staan. Alleen in liggende houding heeft hij even geen pijn. Omdat ons lid van mening was dat hij niet meer in staat was om werkzaamheden te verrichten, hebben we namens hem een schriftelijk bezwaar ingediend bij het UWV tegen de beslissing van het UWV om hem slechts een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering WGA te verstrekken.

Bezwaar afgewezen

Na het schriftelijke bezwaar volgde er een hoorzitting bij het UWV. Ook bij de hoorzitting hebben wij ons lid bijgestaan.

De bezwaarverzekeringsarts van het UWV oordeelde achteraf in zijn rapportage dat ons lid tijdens de hoorzitting meer dan een half uur achtereen had gezeten en zich goed kon concentreren.

Naar de mening van de bezwaarverzekeringsarts was er dan ook geen reden om de beslissing van het UWV te herzien.

Daarbij ging de bezwaarverzekeringsarts van het UWV volledig voorbij aan het feit dat voor iemand alles afhangt van een hoorzitting en daardoor geconcentreerd is en iets langer blijft zitten dan normaal.

Ons lid had altijd goed verdiend in de offshore. De uitkomst of hij in aanmerking zou komen voor een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering IVA of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering WGA was voor hem en zijn gezin dan ook van groot financieel belang. Behalve de zorgen over zijn gezondheid maakte hij zich ook zorgen over zijn financiële belangen.

Zeker bij de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering WGA volgt er na de loongerelateerde uitkering een zeer lage vervolguitkering. Het bezwaar werd echter afgewezen, zodat wij namens ons lid vervolgens beroep hebben ingesteld bij de rechtbank.

Nadat wij namens ons lid een schriftelijk beroepschrift hadden ingediend, volgde de mondelinge behandeling bij de rechtbank.

Tijdens deze mondelinge behandeling bij de rechtbank verzochten wij namens ons lid om de aanstelling van een medisch deskundige, maar de rechtbank weigerde dit zonder duidelijke motivering en wees ook het beroep van ons lid af.

 

Het UWV heeft toen uiteindelijk een gewijzigde beslissing gegeven, waarin ons lid alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2017 een IVA uitkering is toegekend!

Naar Centrale Raad van Beroep

Maar de strijd voor ons lid werd niet opgegeven en wij dienden namens ons lid een hoger beroepschrift in bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechterlijke instantie op het gebied van bestuursrecht.

Aangezien de rechtbank weigerde om een deskundige aan te stellen, hebben we zelf een medisch deskundige Verzekeringsarts een rapportage op laten stellen. Deze Verzekeringsarts heeft een uitvoerig onderzoek verricht en heeft een gedegen en uitvoerige rapportage opgesteld.

Deze rapportage kon goed gebruikt worden voor de onderbouwing van het hoger beroepschrift. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het UWV de Centrale Raad van Beroep heeft laten weten dat zij haar standpunt ging herzien.

Het UWV heeft toen uiteindelijk een gewijzigde beslissing gegeven, waarin ons lid alsnog met terugwerkende kracht vanaf 2017 een IVA uitkering is toegekend!

Vasthoudendheid Nautilus beloond

Ons lid heeft inmiddels een aanzienlijke nabetaling ontvangen en ontvangt inmiddels een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering IVA. Ons lid en zijn gezin verkeerden in financiële moeilijkheden doordat zij inmiddels slechts een WGA vervolguitkering ontvingen van € 600,-  netto per maand.

Gelukkig heeft ons lid door de aanzienlijke nabetaling van het UWV en de toekenning van de veel hogere IVA uitkering niet langer financiële zorgen. Hij was dan ook heel erg blij met de vasthoudendheid van zijn vakbond Nautilus om door te gaan met zijn zaak tot aan de Centrale Raad van Beroep.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus