Accessibility.SkipToMainContent
Nautilus nieuws

Europarlementsleden in debat met FNV-leden en -bestuurders

7 mei 2019

Met de Europese verkiezingen in aantocht op 23 mei a.s. organiseerde de FNV maandagavond 6 mei een debat met diverse Nederlandse lijsttrekkers en politici van het Europees parlement. In het Centrale FNV Vakbondshuis in Utrecht gingen FNV- (kader)leden en -bestuurders in debat met: oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius (PvdA), Arnout Hoekstra (SP), Jeroen Lenaers (CDA), Sophie in ’t Veld (D66) en Dirk Jan Koch (Groen Links). Het debat werd geleid door FNV vicevoorzitter Tuur Elsinga.

Centraal in het debat stonden de thema’s ‘Hoe kunnen we de Europese interne markt eerlijker en socialer maken?’ en ‘Hoe kunnen we sociale dumping (uitbuiting van werkenden) door schijnconstructies van bedrijven tegengaan?’. In een voorwoord spoorde FNV Algemeen Bestuurslid Richard de Graaf de Europarlementariërs onder meer aan de Europese vrijheid van vakverenigingen hoog in het vaandel te houden. En ook om ‘eerlijker spelregels voor arbeidsmigratie’ op te stellen.

Gelijk loon voor gelijk werk

Agnes Jongerius, sinds 2014 Europarlementslid stelde ‘dat je ook in het Europarlement steeds strijd moet leveren om je politieke doelen te realiseren. Van het begin af aan heb ik gestreden voor ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in Europa. Als EU rapporteur heb ik me daarvoor ook hard gemaakt en we hebben onlangs belangrijke besluiten genomen hierover in het Europarlement. Het is nu aan de lidstaten, ook aan Nederland, om dit ook in hun wetgeving vast te gaan leggen. Edwin Atema, stichting VNB (cao naleving Transport & Logistiek) stelde dat dit een goede stap voorwaarts is, maar dat het vooral aan komt op ‘naleving van besluiten’ en dat de Europese Commissie hierin ernstig tekort schiet. ‘Sterker nog: we worden voor de gek gehouden op dit gebied door de Europese Commissie!’. Janna Mud, sectorhoofd FNV Bouwen & Wonen, hield de Europarlementariërs voor op te treden tegen schijnconstructies waar onder meer Europese en ook Nederlandse werkgevers hoge huisvestingskosten inhouden van het loon van (buitenlandse) werknemers. ‘Hiervoor hebben we ook jaren geprocedeerd tegen Rimec, die dit toepaste bij zijn werknemers die werkten aan de ondertunneling van de A2 in Maastricht.’ Ook de Mensenrechten kwamen nog aan bod. Zo stelde Dirk Jan Koch, naar aanleiding van een vraag hierover uit de zaal, ‘dat Groen Links altijd tegen Handelsverdragen stemt, omdat we eerst willen dat de Mensenrechten gewaarborgd zijn…’


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus