Accessibility.SkipToMainContent


Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Ook onze leden in de zee- en binnenvaart, de offshore en de waterbouw geven ons dit regelmatig aan. In cao-onderhandelingen zetten we dit steeds, vooral via het afsluiten van generatiepacten, waarin oudere werknemers minder kunnen gaan werken, hoog op de agenda.

Samen met de FNV vinden wij als Nautilus dat in een land als Nederland iedereen op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent ook:

Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de boete op eerder stoppen!

Op 29 mei a.s. staan weer acties gepland in onder meer: Arnhem, Eindhoven, Groningen en Den Haag: van 11:00 tot 13:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur).

U kunt zich hierbij aansluiten.

Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de boete op eerder stoppen!

Zelf sluiten wij als Nautilus nadrukkelijk aan bij de actie in Den Haag.
U ook? Meld u dan aan via: infonl@nautilusint.org

Kijk ook voor meer info op de FNV pensioenactie-website:
fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus