Accessibility.SkipToMainContent

Op dinsdagmiddag 26 juni 2018, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in Hilton Rotterdam.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur. Dit symposium zal zowel in het teken van de Offshore Olie en Gas als van de Offshore Wind staan.

Nadere informatie over deze middag volgt nog, maar houdt u deze datum vast vrij in de agenda.

Verkiezingen Raad van Advies: ook voor studenten en stagiairs 

Omdat de zittingstermijn van ongeveer de helft van de Nautilus Raad van Advies leden afloopt, zullen er dit jaar verkiezingen plaats vinden. Vastgesteld is dat de huidige indeling van de kiesgroepen toe is aan revisie. Zo is bijvoorbeeld de kiesgroep Maroff in de loop der tijd dusdanig gekrompen dat een aparte kiesgroep voor de Maroff niet meer te rechtvaardigen is.

Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas: 'Tevens is er wat nauwkeuriger gekeken naar de kiesgroepen 'Wal' en 'Scheepsgezellen'.

Wat opviel was dat de kiesgroep 'Scheepsgezellen' inmiddels enigszins 'vervuild' is geraakt, met posities waarvan je je kunt afvragen of ze wel onder deze kiesgroep thuis horen, zoals bijvoorbeeld duikers. Daarnaast is vastgesteld dat het aantal leden onder de kiesgroep walmedewerkers inmiddels ook geen aparte kiesgroep meer rechtvaardigt. Deze constateringen leiden tot het idee om de kiesgroep 'Wal' om te vormen tot de kiesgroep' OC' (overige categorieën).

En daar onder andere naast de wal medewerkers de groep leden onder te brengen die vrijkomt na het opschonen van de kiesgroep Scheepsgezellen. Onder de kiesgroep vallen dan ook de studenten en stagiairs die wij hierbij nadrukkelijk oproepen om zich verkiesbaar te stellen De meerderheid van de Nautilus Raad van Advies heeft hier inmiddels een positief advies over afgegeven. Indien de jaarvergadering dit advies volgt dan ontstaat de volgende zetelverdeling:

Tevens is er wat nauwkeuriger gekeken naar de kiesgroepen 'Wal' en 'Scheepsgezellen. Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas

Indien de jaarvergadering dit advies volgt dan ontstaat de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling

De zetelverdeling afgezet tegen de verkiezingsjaren 2018 en 2020 komt er na de introductie van de voornoemde aanpassingen als volgt uit te zien:

2018

2020

 

Kapiteins en stuurlieden

2 zetels             

3 zetels

Werktuigkundigen

1 zetel               

1 zetel

Scheepsgezellen

0 zetels              

1 zetel

OC (overige categorieën)

1 zetel               

1 zetel

Binnenvaart

0 zetels              

2 zetels

Pensioen/uitkeringsgerechtigden      

5 zetels

0 zetels

Wat hier opvalt is dat voor allen in de kiesgroep 'gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden' het tijdstip van de (her)verkiezingen telkens in het zelfde jaar komt te vallen. Dat is niet optimaal voor het behoud van kennis en kunde in deze groep omdat in het slechtste geval alle leden uit die kiesgroep niet zouden kunnen gaan voor herverkiezing. Daarom zal aan de jaarvergadering worden voorgesteld om tijdens de komende verkiezingen 3 leden uit deze kiesgroep te laten (her) kiezen voor een periode van 4 jaar en de overige leden voor 2 jaar.

Schema van aftreden Raad van Advies en verkiesbare posities 

Dit jaar zijn aftredend wegens het verstrijken van de zittingstermijn:

Kiesgroep kapiteins en stuurlieden:

 • Joris van Vuuren en Caro Cordes
 • Kiesgroep Werktuigkundigen:
 • Peter Renkema
 • Kiesgroep Scheepsgezellen:
 • Geen
 • Kiesgroep Overige Categorieën:
 • Geen
 • Kiesgroep Binnenvaart:
 • Geen
 • Kiesgroep Pensioen-en uitkeringsgerechtigden:
 • Willem Kwak en Frits Vons

Na aftreding volgens bovenstaand schema ontstaan vacatures in de kiesgroepen 'kapiteins en stuurlieden' (2), 'werktuigkundigen' (1), overige categorieën' (1) en 'pensioen- en uitkeringsgerechtigden' (5).

Kandidaten moeten lid zijn van de vereniging en de kandidatuur moet aantoonbaar door 5 andere leden worden ondersteund.

Kandidaten worden verzocht om zich uiterlijk 13 april 2018 te melden bij Algemeen Secretaris Charley Ramdas, via: Monica Schmidt. Email mschmidt@nautilusint.org

Voorstellen indienen 

Het is goed om alvast alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke CAO of een specifieke rederij worden verwezen naar desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 1 mei a.s. schriftelijk of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mschmidt@nautilusint.org

Of schriftelijk via: Nautilus International, Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus