Accessibility.SkipToMainContent

Symposium vervalt dit jaar

In verband met de zeer onzekere tijden inzake alle maatregelen rondom het corona virus wordt de Nautilus Jaarvergadering, die gepland stond voor 23 juni a.s., tot nader order uitgesteld.

Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas: ‘De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons allemaal en uiteraard ook onze leden. Rekening houdend met de recente maatregelen van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico's. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico's voor de gezondheid. In dit verband hebben we als Nautilus bestuur zorgvuldige afwegingen gemaakt over het wel of niet laten doorgaan van de op 23 juni a.s. geplande jaarvergadering en gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario's. Als bestuur hebben wij ons daarbij laten bijstaan door een notaris, die met ons gekeken heeft wat statutair wel en wat niet mogelijk is.’

Gezondheid op eerste plaats

‘Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en onze statuten weinig ruimte bieden voor digitale vergaderingen, achten wij het als bestuur op dit moment de enige passende oplossing de jaarvergadering tot nader order uit te stellen. Bovendien is het op dit moment nog niet duidelijk welke maatregelen op 23 juni (nog) van kracht zijn. We houden de komende tijd nauwlettend de door de overheid aangekondigde spoedwetgeving met betrekking tot vergaderingen in de gaten. Mocht dit op enig moment aanleiding geven ons besluit te heroverwegen, dan informeren wij onze leden daar uiteraard over.’

Raad van Advies

Charley Ramdas: ‘Wel zullen we als bestuur de geplande bijeenkomsten met de Nautilus Raad van Advies zoveel mogelijk online organiseren. Juist in deze tijd vinden we het als bestuur belangrijk om de input vanuit de Raad van Advies te kunnen blijven ontvangen. Aangezien de Raad van Advies uit een beperkt aantal personen bestaat, is het praktisch goed te organiseren om online sessies met hen te houden.  We luisteren verder ook (en juist) in deze tijd op alle haalbare wijzen naar onze leden. We wensen onze leden veel succes in deze moeilijke tijd en hopen op begrip van hen voor het lastige besluit dat we hebben moeten nemen. Onze leden horen wanneer dit kan van ons over een nieuwe datum voor de jaarvergadering. Tot slot laten we u hierbij weten dat het symposium dit jaar vervalt.’ 

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus