Accessibility.SkipToMainContent

Op 2 december 2019 kwamen Nautilus/FNV Waterbouw en CNV in actie tegen Van Oord. De bonden boden de maritieme dienstverlener een petitie aan die massaal is ondertekend door de werknemers. Die maken bezwaar tegen de aantasting van hun arbeidsvoorwaarden bij het bedrijf, stap voor stap, jaar na jaar. Daarbij duldt Van Oord geen tegenspraak van werknemers of hun vertegenwoordigende vakbonden en drukt het eenzijdig de verslechteringen door. Met name het Buitenlandcontract van het bedrijf kan op kritiek rekenen.

Afschaffen recreatiedag

Nautilus/FNV Waterbouw bestuurder Charley Ramdas somt de verwijten aan Van Oord bondig op: ‘Het bedrijf wil de recreatiedag afschaffen; dat is de doorbetaalde vrije dag waar werknemers gebruik van kunnen maken als zij zes weken lang in het verre buitenland werkzaam zijn, om even aan wal ‘bij te tanken’. En de werkgever wil de opgespaarde verlofdagen ieder kalenderjaar uitbetalen, voorheen konden werknemers deze voor een bepaald doel opsparen; hier wil Van Oord een eind aan maken. Tegelijkertijd wil het bedrijf over veertien verlofdagen van de werknemer kunnen beschikken om leegloop (wat een bedrijfsrisico is) op te vangen.’

Eenjarig contract met fatsoenlijke loonsverhoging

De bonden hebben voorgesteld om een eenjarig contract af te sluiten, met een fatsoenlijke loonsverhoging. Immers, de werknemers die in het buitenland werkzaam zijn, staan al drie jaar op de nullijn. Gedurende het voorgestelde eenjarige contractjaar willen de bonden met werknemers op de vloot in gesprek gaan over alternatieven. Van Oord weigert hierop in te gaan en gaat nu via de OR zijn wil opleggen. Daarom besloot ook Sinterklaas het voor de werknemers op te nemen. Hij meldde zich met zijn Pieten bij het hoofdkantoor aan de Schaardijk in Rotterdam. Daar waren veel werknemers die normaliter buitengaats aan het werk zijn bij elkaar om de plannen van het bedrijf voor het komend jaar door te spreken. Aan de poort werd ieder die arriveerde geïnformeerd.

Veel persaandacht

Ook de pers liet zich niet onbetuigd. Onder meer het AD, FD, RTV Rijnmond en Nieuwsblad Transport besteedden veel aandacht aan de actie. Het AD nam zelfs nog een stukje uit het Sinterklaas gedicht op:
‘Haal iedereen uit de bagger en kom tot inkeer Van Oord. Dan zijn werknemers niet langer bang en voelen zij zich gehoord’

CEO Pieter van Oord liet verstek gaan, maar volgens Van Oord-woordvoerder Robert de Bruin behoren de arbeidsvoorwaarden van het bedrijf nog steeds tot de ‘top van de industrie’. Wel beloofde Van Oord de petitie te gaan bestuderen en binnenkort met een reactie te komen naar de bonden.

 

‘Haal iedereen uit de bagger en kom tot inkeer Van Oord. Dan zijn werknemers niet langer bang en voelen zij zich gehoord’

Vervolgacties

Zoals gebruikelijk hebben wij de voorstellen van Van Oord aan onze leden voorgelegd. Uit de honderden ontvangen reacties bleek daar geen draagvlak voor te zijn. Met name het eenzijdig willen afschaffen van de recreatiedag bleek erg gevoelig te liggen. Mocht ook dit ‘petitie-signaal’ door Van Oord aan de laars worden gelapt dan zal Nautilus/FNV Waterbouw met haar leden door blijven gaan met vervolgacties.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus