Accessibility.SkipToMainContent

Over pensionering

Nautilus International behartigt ook op dit gebied de belangen van leden die pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of een pensioenuitkering ontvangen.

Een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden is het pensioen. Allereerst is het goed om een korte uitleg over pensioenen te geven.

Wat is pensioen?

Er zijn een drietal soorten van pensioen: een ouderdomspensioen, een voorziening voor als je arbeidsongeschikt wordt en een uitkering voor nabestaanden. De overheid zorgt voor de basisvoorzieningen, bijvoorbeeld de AOW –uitkering, de WIA (in geval van arbeidsongeschiktheid) of de ANW (uitkering voor nabestaanden). Als je in Nederland woont, werkt en/of belasting betaalt bouw je recht op een AOW-uitkering op. Daarnaast kun je via je werkgever, in aanvulling op de AOW, een aanvullend ouderdomspensioen opbouwen. Je kunt ook zelf extra aanvullend pensioen opbouwen, bijvoorbeeld via een lijfrente of andere pensioenvoorziening.

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog. De komende jaren wordt de AOW-leeftijd in een aantal stappen verhoogd. In 2018 staat de teller op 66 jaar en in 2022 wordt de nieuwe AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. De leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders steeds langer leven. De levensverwachting stijgt in 2022.

Een grote meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer stemde in 2012 op voorstel van het vorig kabinet in met de automatische koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen.

Via de website van de Sociale Verzekeringsbank kunt u nagaan wat uw AOW-leeftijd is. Nautilus International trekt samen met de FNV op als het gaat om de belangen van leden op het gebied van de AOW. Via de website van de FNV kunt u de laatste informatie vinden.

Aanvullend pensioen

Via je werkgever kun je aanvullend pensioen opbouwen. Dit pensioen wordt betaald uit je loon en deze premie wordt door werkgevers en werknemers samen betaald. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde (uitgesteld loon: later kun je met dit geld stoppen met werken) en wordt aan de cao-tafel afgesproken. De betaalde pensioenpremies worden gespaard in pensioenfondsen (onafhankelijk van het bedrijf). De bestuurders van het pensioenfonds worden voorgedragen uit de gelederen van werkgevers , werknemers en gepensioneerden. Zij besturen het fonds echter zonder last of ruggespraak. Zij beheren het fonds en bepalen het beleid. In de maritieme sector kennen we o.a. de volgende pensioenfondsen:

Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij (BPFK)

Als werknemer in de koopvaardij bouwt u pensioen op bij het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij. In de koopvaardij zijn de volgende partijen betrokken bij de pensioenregeling:

  • Vereniging Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (namens werkgevers)
  • Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (namens werkgevers)
  • Nautilus International, the union for maritime professionals (namens werknemers) 
  • Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (namens werknemers). 

Deze partijen maken afspraken over de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds draagt vervolgens zorg voor de uitvoering en het beheer van de betaalde pensioenpremie. Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van bovenstaande organisaties. Nautilus International is via de cao-tafel en het bestuur van het pensioenfonds betrokken bij de pensioenregeling in de koopvaardij. Op deze manier behartigen wij de belangen van onze leden.

Stichting bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart

Als werknemer in de sector Rijn- en Binnenvaart bouwt u pensioen op bij de Stichting bedrijfspensioenfonds Rijn- en Binnenvaart. In de sector Rijn- en Binnenvaart zijn de volgende partijen betrokken bij de pensioenregeling:

  • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
  • Binnenvaart Branche Unie
  • Nautilus International
  • CNV Vakmensen

Deze partijen maken afspraken over de inhoud van de pensioenregeling en vertegenwoordigers van deze organisaties hebben zitting in het bestuur van het pensioenfonds. Nautilus International is via de cao-tafel en het bestuur van het pensioenfonds betrokken bij de pensioenregeling in de sector Rijn- en Binnenvaart. Ook in deze sector kunnen wij op deze manier de belangen van onze leden optimaal behartigen.

Maritiem Platform Gepensioneerden

Het Maritiem Platform Gepensioneerden is een platform voor gepensioneerden en is een gezamenlijk initiatief van Nautilus International en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (verder: de NVKK). Doel van dit platform is het verenigen en informeren van gepensioneerden in de maritieme sector alsmede het voordragen van kandidaten voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van gepensioneerden in de besturen van de diverse pensioenfondsen in de maritieme sector.

Het bestuur van het Maritiem Platform Gepensioneerden bestaat uit een bestuurder van Nautilus International, en een bestuurder van de NVKK. Daar wij de belangen van onze gepensioneerden in de maritieme sector middels dit platform zullen vertegenwoordigen bieden wij leden van Nautilus International en de NVKK het lidmaatschap van het Maritiem Platform Gepensioneerden gratis aan.

Ook zal het platform zich gaan inzetten om haar leden informatie te gaan verstrekken op het brede gebied van belastingwetgeving, pensioenen en andere zaken die voor gepensioneerden actueel zijn. Het platform zal dan ook jaarlijks een aantal themadagen gaan organiseren met voor haar leden interessante onderwerpen.

Informatie over pensioenmogelijkheden voor maritieme professionals en professionals in de binnenvaart in het VK en Zwitserland vindt u in de Britse of Zwitserse versies van deze website.

Ga naar de vestigingen VK of Zwitserland voor meer informatie over pensionering binnen die vestigingen.

Word vandaag nog lid van Nautilus