Accessibility.SkipToMainContent

Bestuurlijke structuur

In de bestuurlijke structuur van Nautilus International staan onze leden centraal.

Hier wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt.

De Council zorgt ervoor dat Nautilus International wordt bestuurd in overeenstemming met de resoluties die zijn aangenomen tijdens branch-conferenties en algemene vergaderingen.

De leden van de Council zijn werkzame maritieme en binnenvaartprofessionals. Ze zijn verkozen voor een termijn van vier jaar en komen vier keer per jaar bijeen in het VK en Nederland. Er zijn 32 verkozen leden: 23 uit het VK, 8 uit Nederland en 1 uit Zwitserland, plus de general secretary.

De Council heeft een aantal bestuursactiviteiten gedelegeerd aan specifieke comités, die zijn gericht op het implementeren van specifieke aspecten van het beleid van de vakbond. Ook de leden van deze comités zijn verkozen leden van de Council (met uitzondering van het Nautilus Welfare Fund Committee, dat ook een aantal leden uit het bedrijfsleven en gepensioneerde leden heeft).

De Council is ook de trustee van de Nautilus Welfare Fund, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling onder beheer van de vakbond.

Datums van relevante Council-vergaderingen zijn te vinden in Evenementen.

Nautilus-forums

In de bestuursstructuur van Nautilus International zijn specialistische forums opgenomen bestaande uit Nautilus-leden die de Council adviseren over specifieke taakgebieden.

Trustee-bestuurder

De activa van de vakbond moeten krachtens de Engelse wetgeving door een trustee worden beheerd, en in het geval van Nautilus International is dit een rechtspersoon: Nautilus Trustee Ltd. Er zijn vier trustee-bestuurders, die periodiek door de Council worden aangesteld. Zij hebben uiteenlopende expertises, maar zijn geen lid van de vakbond.

Word vandaag nog lid van Nautilus