Accessibility.SkipToMainContent

Geschiedenis

De geschiedenis van Nautilus International begint ruim 150 jaar geleden in 1857, het jaar dat in het VK de Mercantile Marine Service Association werd opgericht naar aanleiding van het aannemen van de Merchant Shipping Act in 1850.

In de afgelopen decennia werden de belangen van zeevarenden en binnenvaartpersoneel in de drie landen door diverse instanties behartigd. Inmiddels hebben zij hun krachten in het belang van de leden gebundeld tot de organisatie die we nu kennen als Nautilus International.

In de onderstaande paragrafen vindt u een beschrijving van het ontstaan van de Union en de ontwikkelingen in het VK, Nederland en Zwitserland.

1850s – VK: 'het begin'

1857 VK – Oprichting Mercantile Marine Service Association (MMSA) die streefde naar 'het verbeteren van de werkomstandigheden en dienen van de belangen van kapiteins, officieren en manschappen in de Britse Koopvaardijvloot'

1880s – Nieuw vakbondswerk in het VK en in Zwitserland

1887 VK – Oprichting Marine Engineers' Union. 

1888 Zwitserland – Oprichting eerste transportarbeidersunie in Basel.

1890s – Veranderingen in het VK

1893 VK – N.a.v. onenigheid over het beleid scheidt een aantal MMSA-leden zich af van de MMSA en richt het Imperial Merchant Service Guild op. In dit gilde waren de Sunderland British Shipmasters' en de Officers' Protection Society ondergebracht.

1899 VK – Marine Engineers' Union wordt de Marine Engineers' Association (MEA).

1900s – Hoe het begon in Nederland en groei in Zwitserland

1901 Nederland – 30 dekofficieren komen in Café De Pool in Amsterdam bij elkaar en richten de Bond van Nederlandsche Stuurlieden ter Koopvaardij op.

1906 Nederland – De Bond van Nederlandsche Stuurlieden ter Koopvaardij stelt het lidmaatschap open voor kapiteins en wijzigt zijn naam in Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij.

1907 Zwitserland – Oprichting HTV (commerciële- en transportarbeidersfederatie).

1908 Zwitserland – HTV zet de transportgroep hout en kolen op.

1910s – Syndicalisme in Europa

1911 Zwitserland – HTV zet de dokwerkersgroep op.

1912 VK – Oprichting Association of Wireless Telegraphists (AWT), grotendeels als gevolg van het toegenomen gebruik van draadloze telegrafie-apparatuur op zee.

1913 Nederlands – Oprichting Bond van Machinisten ter Koopvaardij (vakbond voor maritieme ingenieurs).

1915 Zwitserland – HTV fuseert met VLG (vereniging voor arbeiders in de voedingsmiddelen-, dranken- en tabaksindustrie) tot VHTL/FCTA (vakbond voor de arbeiders in de detailhandel, handel en transport). VHTL is de Duitse afkorting van de naam van de vakbond en FCTA is de Frans/Italiaanse afkorting.

1918 Nederlands – Oprichting Vereeniging van Radiotelegrafisten (vakbond voor radio-officieren).

1920s – Tussen twee wereldoorlogen

1921 VK – Oprichting Navigators’ Insurance Company.

1922 Nederlands – De Vereeniging van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij en de Bond van Machinisten ter Koopvaardij richten gezamenlijk de Centrale van Koopvaardij-officieren (CKO) op.

1924 Nederlands – Vereeniging van Radiotelegrafisten sluit zich aan bij de CKO.

1926 VK – Cable Staffs Association gaat op in de AWCT.

1930s – Veranderingen in het VK

1935 VK – Oprichting Navigation and Engineer Officers’ Union (NEOU), de Navigators’ Insurance Company gaat hierin op.

1936 VK – MMSA fuseert weer met het Imperial Merchant Service Guild In deze periode gingen ook de Mercantile Marine Trawlermen’s Association en de  Harbour & Dockmasters’ Association of the UK op in de MMSA.

1937 VK – British Air Line Pilots’ Association (BALPA) opgericht voor piloten in de luchtvaart. Navigatie-officieren en boordwerktuigkundigen in de luchtvaart gingen van BALPA over naar de NEOU.

1938 VK – AWCT wijzigt naam in Radio Officers’ Union (ROU).

1940s – Nauwere samenwerking

1942 VK – MMSA sluit akkoord met NEOU om het ledenbestand te beperken tot varende kapiteins.

1950s – Meer fusies

1952 Zwitserland – Oprichting VHTL/FCTA Sektion Rheinschifffahrt (afdeling Rijn-navigatie).

1953 Zwitserland – Oprichting VHTL/FCTA Sektion Seeleute (afdeling zeevarenden).

1954 VK – Oprichting Grimsby Trawler Officers’ Guild.

1956 VK – MEA en NEOU fuseren tot Merchant Navy and Airline Officers’ Association (MNAOA).

1956 Nederland – CKO sluit zich aan bij de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij (CKV).

1960s – Nieuwe ontwikkelingen en de start van FWZ

1967 VK – ROU wijzigt naam in Radio and Electronic Officers’ Union (REOU)

1967 Nederland – CKV en de Vereniging van Nederlandse Koopvaardij-officieren (VNKO – vakbond voor officieren bestaand uit een groep voormalige CKV-leden), richten samen met de nieuwe vakbond voor scheepsgezellen de Algemene vereniging van Zeevarenden (AVZ), de Federatie van Werknemersorganisaties (FWZ) op.

1970s – Verdere consolidatie

1970 Nederland – CKO en VNKO fuseren tot VKO (Vereniging van Kapiteins en Officieren ter Koopvaardij).

1976 VK – Grimsby Trawler Officers’ Guild gaat op in MNAOA.

1980s – Het begin van NUMAST

1985 VK – Omdat alle officieren in de scheepvaart en luchtvaart (met uitzondering van piloten) werden vertegenwoordigd door de MMSA, MNAOA of de REOU, fuseren deze drie tot de National Union of Marine, Aviation and Shipping Transport Officers (NUMAST). Het lidmaatschap van NUMAST is niet voorbehouden aan scheepvaartofficieren en het ledenbestand kent dus ook andere maritieme professionals.

1990s – Luchtvaart vertrekt

1990 VK – Luchtvaartleden van NUMAST gaan over naar BALPA (dat inmiddels ook openstaat voor niet-piloten).

2000s – Internationale integratie

2005 Zwitserland – VHTL/FCTA fuseert met vier andere vakbonden tot Unia.  Binnenvaartschippers en zeevarenden zetten navigatie-afdeling op (Branche Schifffahrt).

2006 VK een Nederland – NUMAST wordt Nautilus UK, om de naam te moderniseren, de verwijzing naar de luchtvaart te verwijderen en de partnerrelatie met de Nederlandse vakbond FWZ te weerspiegelen, die in dezelfde periode zijn naam wijzigt naar Nautilus NL.

2006 Nederland – FWZ wijzigt naam in Nautilus NL.

2009 VK een Nederland – Nautilus NL en Nautilus VK bundelen de krachten en vormen samen de nieuwe vakbond Nautilus International met een Nederlandse en een Britse tak.

2010s – De Zwitsers komen erbij

2011 Internationale – Zwitserse maritieme en binnenvaartprofessionals verlaten de vakbond Unia en vormen naast hun collega's in het VK en Nederland de nieuwe tak van Nautilus International.

2011 NL een Zwitserland – Zwitserse maritieme en binnenvaartprofessionals verlaten de vakbond Unia en vormen naast de collega's in het VK en Nederland de nieuwe tak van Nautilus International.

2011 Zwitserland – Leden uit de navigatie-afdeling van Unia gaan over naar Nautilus International en vormen de Zwitserse vestiging.

2015 Nederland – FNV Waterbouw wordt volledig onderdeel van Nautilus International.

Word vandaag nog lid van Nautilus