Accessibility.SkipToMainContent

Fair Workplaces

Werken aan veilige werkplekken voor iedereen

Nautilus zet zich in voor veilige en beveiligde werkplekken/Fair Workplaces voor leden die hun schip ervaren als een thuis voor zeevarenden.

De maritieme vakbond zal best practices publiceren om het mentale en fysieke welzijn van haar leden te ondersteunen en welzijn op zee te bevorderen. Hierin zal ook worden gepleit voor verbetering van de digitale bereikbaarheid op zee, alsmede tegen pesten en intimidatie.

Nautilus zal  bij haar leden, alsmede  in de gehele zeevaartsector, onderzoek doen om de huidige levens- en arbeidsomstandigheden aan boord vast te stellen en vervolgens aangeven waar verbeteringen nodig zijn.

Word vandaag nog lid van Nautilus