Accessibility.SkipToMainContent

Best practices en beleid over internetgebruik aan boord

Veel aanbevelingen over de beste manieren om de connectiviteit aan boord te verbeteren.

Nautilus voert campagne bij scheepvaartmaatschappijen voor een goede en betaalbare internettoegang voor persoonlijk gebruik voor alle zeevarenden op hun schepen.

De kwestie

De meeste mensen hebben tegenwoordig thuis toegang tot breedbandinternet en wifi. Veel zeevarenden op zee hebben echter geen toegang tot het internet en voor hen die dat wel hebben, is er vaak sprake van beperkte toegang en tegelijkertijd hoge persoonlijke kosten.

Het Maritiem Arbeidsverdrag adviseert om zeevarenden redelijke toegang te bieden tot communicatiefaciliteiten via telefoon, e-mail en internet, waarbij de kosten van het gebruik van dergelijke diensten redelijk en betaalbaar moeten zijn.

Nautilus International streeft ernaar om alle zeevarenden op zee vergelijkbare communicatiemogelijkheden te bieden als thuis – zoals mensen die 's avonds gewoon naar hun gezin terugkeren allemaal gewoon vinden – want een schip is immers gedurende grote delen van het jaar het thuis van de zeevarende.

Wat Nautilus doet

Nautilus heeft een enquête gehouden onder leden en werkgevers om uit te vinden hoeveel zeevarenden goede verbindingsmogelijkheden hadden en welke bezwaren bedrijven eventueel hebben tegen het verbeteren van de internettoegang.

Uit het onderzoek kwam naar voren dan 88% van de leden aan boord van schepen met internettoegang werkt, maar dat maar 57% van hen deze ook voor persoonlijke e-mails kan gebruiken. 34% Van hen kan ook gebruik maken van social media. Slechts 6% van alle leden heeft daarnaast ook toegang tot videogesprekken, wat algemeen wordt gezien als de beste manier om contact te houden met familie en vrienden.

Het onderzoek toont ook aan dat, terwijl zeevarenden denken dat de hoge operationele en installatiekosten de voornaamste reden zijn waarom hun bedrijven de toegang niet verbeteren, de bedrijven andere zorgen hebben – over het feit dat medewerkers ongeschikte materialen of grote hoeveelheden zouden downloaden of het risico dat het internet hun aandacht van het werk zou afleiden.

Naar aanleiding van dit onderzoek publiceerde de vakbond een whitepaper waarin de resultaten worden geanalyseerd, een aantal case studies worden besproken en aanbevelingen worden gedaan over verbeteringen.

Hoe u kunt helpen

Leden kunnen deze whitepaper downloaden en lezen. Hierin staan veel aanbevelingen over de beste manieren om de connectiviteit aan boord te verbeteren. 

Een nadere analyse van de onderzoeksresultaten is gepubliceerd in de Nautilus Telegraph en kan worden gedownload. 

We nodigen leden ook uit om best practices en beleid over internetgebruik aan boord te delen door hun visie en ervaringen te sturen naar campaigns@nautilusint.org.

Word vandaag nog lid van Nautilus