Accessibility.SkipToMainContent

Investeren in maritieme professionals

In het kader van de Nautilus campagne Jobs, Skills and the Future investeert Nautilus in haar leden.

In Nederland betekent dit het enthousiasmeren van jongeren voor de diverse maritieme beroepen, het actief participeren in overleggen met het maritieme scholenveld de overheid en met werkgeververbanden over stage en arbeidsplaatsen. Hierbij horen uiteraard ook goede loon- en arbeidsvoorwaarden waar Nautilus zich tezamen met leden en kaderleden voor inzet.

Bestaanszekerheid

Bij investeren in maritieme professionals hoort ook het investeren in hun bestaanszekerheid zeker in tijden waarin het economische klimaat in de maritieme sectoren nog niet optimaal is en werknemers al gauw uitsluitend als een kostenpost worden gezien. Vooral dan is het tijd, meer nog dan ooit tevoren, om te investeren in maritieme professionals, en onze Nautilus ‘Jobs, Skills and the Future’ campagne sluit hier naadloos bij aan.
De Nederlandse invulling van de Jobs, Skills en de Future campagne behelst ook de Nautilus inzet voor het Adviescentrum Werken aan Werk

Adviescentrum Werken aan Werk

De Nederlandse invulling van de Jobs, Skills en de Future campagne behelst ook de Nautilus inzet voor het Adviescentrum Werken aan Werk
Om werknemers die ontslagen dreigen te worden of net hun baan hebben verloren zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen, hebben Nautilus International en de FNV een nieuw initiatief opgezet: Werken an Werk. Nautilus werkt landelijk met de FNV samen in de Rotterdamse vestiging van Werken aan Werk

Tijdens het traject naar het vinden van werk is er vanuit de adviescentra begeleiding door trajectadviseurs. Zij ondersteunen de individuele werkzoekende in zijn of haar werktraject. Het werktraject is gericht op: verliesverwerking, zelforiëntatie - wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik? waar sta ik op de arbeidsmarkt? - en de vertaling daarvan naar concrete acties rondom werk zoeken of scholing. Er is een trainer beschikbaar, die tijdens het werktraject zowel de Nautilus International- als FNV deelnemers trainingen aanbiedt.

Leden en aankomende leden uit de maritieme sector kunnen bij Nautilus terecht als zij kampen met transitievragen. Over werkloosheid, maar ook over duurzame inzetbaarheid of loopbaanplanning. Aankomende leden dienen voor de duur van het traject lid te zijn en te blijven. Voor verdergaande vakbondsdienstverlening moet men uiteraard wel lid worden.

Meer informatie treft u aan op het getoonde filmpje en in onze brochure op de website. Zie ook het artikel in de Telegraph van april 2018.

Neem voor een afspraak met het Nautilus adviescentrum contact op met Jelle de Boer via 010-4771188 of infonl@nautilusint.org 

Word vandaag nog lid van Nautilus