Accessibility.SkipToMainContent

Schrijf naar uw MP ter ondersteuning van ons Fair Transport Mark

Met de Fair Transport-campagne wil Nautilus International het probleem van onveiligheid en slechte leefomstandigheden op schepen aanpakken.

Met de Fair Transport-campagne wil Nautilus International het probleem van onveiligheid en slechte leefomstandigheden op schepen aanpakken. Te veel zeevarenden zijn bang om zonder betaling achtergelaten te worden in een haven ver van huis. Deze bemanningen maken deel uit van de wereldvloot die 90% van onze goederen naar de markt vervoert, maar toch blijven zij hieronder lijden. Consumenten hebben geen idee van de omstandigheden waarin deze mensen leven en werken.

Wat er mis is

Tientallen jaren geleden heeft de fairtrade-beweging de problemen door uitbuiting in de landbouwsector in ontwikkelingslanden aan de kaak gesteld. Daarbij ging het vooral om producenten van zeer winstgevende gewassen zoals koffiebonen en bananen, die naar rijkere landen geëxporteerd worden. Organisaties als Fairtrade International hebben inmiddels veel bereikt: het publiek is zich nu veel bewuster van de uitbuiting van landbouwarbeiders en er zijn betere voorwaarden voor de producenten afgesproken.

Deze resultaten zijn grotendeels bereikt door grote westerse merken aan te sporen om een regeling te accepteren waarin ze een minimumprijs voor hun producenten garanderen. In ruil daarvoor kunnen deze merken aantonen dat ze ethisch verantwoord werken. Ze kunnen consumenten aantrekken door het Fairtrade-keurmerk of andere keurmerken voor goede praktijken op hun producten te zetten.

Helaas biedt geen van deze keurmerken de consument of de import/exportsector een garantie tegen de uitbuiting van arbeiders in de toeleveringsketen. Nautilus heeft in een aantal gevallen aan het licht gebracht dat fairtrade-lading werd vervoerd op schepen onder slechte leef- en werkomstandigheden en we hebben ideeën over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Wat Nautilus doet

Nautilus heeft het Fair Transport-programma ontwikkeld. Dit is een voorstel om goede rederijen eenvoudig herkenbaar te maken via een nieuw keurmerk voor eerlijk vervoer: het Fair Transport Mark. Zo wordt de import-/exportsector gestimuleerd om voor bedrijven met dit keurmerk te kiezen, en ondermaatse vervoerders te mijden.

Nu komen de leden van Nautilus in de regel uit ontwikkelde landen en werken zij meestal gelukkig voor fatsoenlijke bedrijven. Zij vragen zich misschien af waarom juist hun vakbond deze campagne op touw moet zetten.

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Ten eerste hebben de leden van Nautilus voordeel bij elke poging om ondermaatse vervoerders uit de sector te verdrijven. Als opdrachten worden vergeven aan 'goedkope' reders die hun concurrenten ondermijnen door het welzijn van de bemanning te verwaarlozen, dan gaan banen verloren bij fatsoenlijke bedrijven. Als steeds meer import/exportbedrijven voor reders met het Fair Transport Mark kiezen, wordt het speelveld voor onze leden eerlijker.

Ten tweede zet Nautilus zich als vakbond sterk in voor ethische praktijken. Wij zijn er trots op om deel uit te maken van een internationale arbeidersbeweging die opkomt voor mensen die het minder goed hebben. Het missiestatement van Nautilus zegt het zo: 'Wij zijn een onafhankelijke, campagne voerende, progressieve organisatie die voor zeevarenden opkomt en maritieme professionals beschermt.'

Nautilus ziet het Fair Transport Mark als een invulling van zijn bredere morele verplichting tegenover de wereldwijde zee- en binnenvaartgemeenschap en is er trots op om deze bijdrage te kunnen leveren.

Hoe u kunt helpen

Vraag supermarkten en leveranciers welke stappen zij zetten om ervoor te zorgen dat hun producten vervoerd worden op schepen van goede kwaliteit.

Heeft u ideeën voor de verdere ontwikkeling van deze campagne? Laat ze de vakbond weten!

 

Over het Fair Transport Mark

Het voorstel voor het Fair Transport Mark ontstond toen het zowel Nautilus als zijn Zweedse zusterorganisatie, de vervoersvakbond SEKO, opviel dat producten met het label 'fairtrade' soms werden vervoerd op schepen waarop de bemanning duidelijk oneerlijk werd behandeld.

Ze legden met name een aantal schokkende voorbeelden vast waarbij fairtrade-suiker vervoerd werd op schepen die bij havenstaatcontroles werden aangehouden vanwege de gebrekkige veiligheid en de onhygiënische voorzieningen voor de bemanning. Aan dit soort praktijken wil Fair Transport een einde maken, maar het programmavoorstel gaat ook verder.

Het Fair Transport Mark-programma is niet alleen bedoeld voor schepen die fairtrade-producten vervoeren; het moet een kenmerk van fatsoen worden voor elke rederij, op alle oceanen, meren, rivieren en kanalen ter wereld. Op termijn moet het Fair Transport Mark een belangrijke indicator worden voor de mate waarin een bedrijf zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het programma kan georganiseerd worden zoals bij Fairtrade: daar hebben hulporganisaties een stichting opgericht om de ethische behandeling van producenten in ontwikkelingslanden te bevorderen. Bij Fair Transport zouden scheepseigenaren en maritieme vakbonden samen een stichting kunnen opzetten die het Fair Transport-programma uitvoert.

Zo'n stichting kent het Fair Transport Mark toe aan rederijen die zich aan de volgende internationaal erkende normen voor het welzijn van bemanningen houden:

  • ze moeten schepen gebruiken die onder een vlag varen van een land dat het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) geratificeerd heeft.
  • al hun schepen moeten voor hun bemanningen nationale collectieve arbeidsovereenkomsten hebben, of, bij schepen die onder goedkope vlag varen, arbeidsovereenkomsten die goedgekeurd zijn door de Internationale Transportwerkers Federatie (ITF)
  • geen van hun schepen mag bij een havenstaatcontrole of een andere controle door een nationale autoriteit aangehouden zijn wegens slechte hygiënische of humanitaire omstandigheden.

Deze normen zijn binnen de sector bekend. De naleving ervan is eenvoudig te controleren, dus de stichting die het Fair Transport-programma uitvoert, hoeft geen nieuw verificatieproces op te zetten.

Word vandaag nog lid van Nautilus