Accessibility.SkipToMainContent
Algemene ledenvergaderingen

08 oktober 2019 - 10 oktober 2019

Algemene vergadering 2019

Plaats: Rotterdam, Nederlands.

De eerstvolgende Nautilus General Meeting -alsmede ook de Rules General Meeting- zal plaatsvinden van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 oktober 2019 in Hilton Rotterdam.

Het thema van dit evenement, geheel passend bij de wereldwijde aard van het werk van onze leden, is: 'Global Industry, Global Workforce, Global Union'.

Nautilus roept zijn kaderleden en leden van harte op dit evenement bij te wonen. Potentiële gastsprekers, exposanten en sponsors worden ook aangemoedigd aanwezig te zijn.

Hoe u in te schrijven!

Moties indienen

Onze leden kunnen bovendien tot vrijdag 5 juli, 17.00 uur, moties indienen. Tenminste 4 (volledige) leden, zonder contributie achterstanden, moeten deze motie hebben ondertekend.

Callout Image

Kennisgeving – 2019 Rules General meeting

Hierbij informeren wij u dat de Council, conform Rule 28, besloten heeft dat de 2019 Nautilus Rules General Meeting gehouden zal worden in het Hilton Hotel, Weena 10, Rotterdam 3012 CM, op woensdag 9 oktober, startend om 17.00 uur (of aansluitend op de General meeting die dag).

Conform Regulation 10.3 kunnen (volledige) leden voorstellen voor wijzigingen indienen. Dergelijke voorstellen dienen schriftelijk ingediend te worden, ter ondersteuning ondertekend door tenminste vier (volledige) leden en ingeleverd bij de General Secretary op het hoofdkantoor; uiterlijk 5 juli 2019, voor 17.00 uur.

Statuten Bepalingen

Word vandaag nog lid van Nautilus